Metamedisin

Et online magasin

Hvor finner man relevante nyheter online?

03/07/2020 MadEye Digital 0 Comments

Det finnes så utrolig mange nyhetssider i dag at det kan være vanskelig å finne ut av hvor man finner relevante nyheter. Det er forskjell på nyheter. Det finnes gode og dårlige nyheter, ikke bare når det kommer til humør, men også i forhold til kvalitet. Alle nyheter er ikke like gode – og hvorfor kan du lese mer om her.

Kvalitet og nyheter

Nyheter handler på samme måte som mye annet om kvalitet. Det er stor forskjell på hvor godt nyheter er researchet og hvor godt de blir formidlet. Er de tvetydige? Er det kildekritikk? Er de presseetiske? Det er mange ting man skal ta hensyn til i forhold til nyheter og så sier det kanskje seg selv at det mest kommersielle og billige ikke er de beste nyhetskildene.

Det er veldig lurt å følge med på flere forskjellige nyhetskilder for å kunne få litt forskjellig perspektiv. Det er veldig ulikt hvordan nyhetsmedier velger å  formidle nyheter og det er sunt å utfordre meningene sine med forskjellige standpunkt enn sitt eget. Man kan for eksempel lese Ranaposten og samtidig også holde seg oppdatert på andre nyhetsstemmer. Det viktigste er at man velger kvalitet og relevans, og ikke bare går for det som er på forsiden av facebook. Facebook kan nemlig være litt problematisk når det kommer til nettopp formidling av nyheter.

Ikke stol utelukkende på sosiale medier

Det er stor forskjell på å lese nyheter og å lese det som dukker opp automatisk på sosiale medier. Sosiale medier er basert på algoritmer som velger og kuraterer ting de tror du er interessert i. Det vil si at du blir veldig sjeldent eller aldri utfordret med saker som er i konflikt med det algoritmene har analysert seg frem til at du mener eller tror på. Dette kan være veldig problematisk, og det er derfor man får konspirasjonsteorier og folk som tror at verden er flat. Sosiale medier skaper et slags ekkokammer der man sjeldent eller aldri blir konfrontert med andre meninger enn ens umiddelbare egen og heller aldri kan lese velbegrunnede sannheter som ikke samsvarer med eget verdensbilde. Derfor er det veldig lurt å ta kontroll og selv velge nyhetsmedier så man får et mye mer nyansert bilde av verden.

Previous Post

Next Post