Metamedisin

Et online magasin

E-sigaretter

E-sigaretter – et steg mot bedre helse

22/06/2017 MadEye Digital 0 Comments

Røyking er farlig. Dette er etter hvert blitt et faktum som det ikke går an å stikke under en stol, selv om industrien i flere tiår brukte milliarder av kroner på å skjule det. Det er farligere å røyke fast og mye enn det er å være svært overvektig, være alkoholisert, eller røyke marihuana jevnlig. Alt dette er påvist i utallige grundige studier i flere land over mange år.

Nå finnes det imidlertid et godt alternativ til den farlige røyken for dem som allerede har blitt avhengig, som har sluttet eller ønsker å slutte. Den ganske nylige oppfinnelsen (fra starten av 2000-tallet) kalles for e-sigaretter, og er egentlig noe ganske annet enn en vanlig sigarett. Denne typen sigarett bringer ikke med seg hundrevis av kjemikalier inn i røyken.

E-sigarettene er elektroniske i den forstand at de går på batterier som er oppladbare. Strømmen fra batteriet brukes til prosessen med å varme opp vann som er tilsatt forskjellige stoffer. Hvis du vil ha nikotin i, må du bestille fra utlandet, for det er ikke lov å selge slike produkter med nikotin her i landet ennå. Det kommer nok likevel høyst sannsynlig til å bli lov etter hvert, siden det meste tyder på at bruken av e-sigaretter i liten eller ingen grad har noen helseskadelig effekt.

Fra e-sigarettene kommer det vanndamp, ikke den ganske tunge røyken fra en sigarett som kan være ubehagelig for andre rundt den som røyker (selv om den nyeste forskningen nå viser at slik passiv røyking ikke er særlig skadelig). Ett firma som heter xsmoke er blant dem som har det aller største utvalget av ulike typer blandinger, både med og uten nikotin. De tilbyr et utall smaker, fra mer tradisjonelle som «original» (minner om sigaretter på smak) og mentol til mer utradisjonelle som jordbær og eple. Man kan prøve seg frem med ulike smaker, og man kan også redusere nikotininnhold gradvis dersom man er i en fase med avvenning.

Dette firmaet tilbyr allerede disse produktene i Norge, men da på nettet. Selv om xsmoke er dansk, har de likevel norske nettsider som fungerer bra. Det betyr at man kan regne med kvalitet og produkter som er testet i en seriøs skandinavisk setting.

E-sigarettene er et produkt som trolig vil få enda mer armslag og støtte fra norske politikere etter hvert som man blir enda mer trygg på de langsiktige effektene. I fremtiden kan man derfor anta at denne typen sigaretter vil bli dominerende, mens de tradisjonelle står i fare for å dø ut.

#E-sigaretter

Previous Post

Next Post